Fokus energi

Alla förnybara energikällor behövs
ENERGIKÄLLOR Efterfrågan på energi från förnybara energikällor ökar stadigt. Men även om den procentuella ökningen av till exempel solenergi och…

Framtidens energisystem bygger på kunden
LEDAREN Energi för framtiden rymmer mycket. ett antal konkreta byggstenar i form av ny effektivare teknik. men det handlar också…

Miljöfordon har ändrat vår syn på transport
SAMHÄLLE Hur vi transporterar oss är en stor del av vår klimatpåverkan. Vi tar oss fram mer och mer med…

Elprodukter – en utmaning för återvinningen
SAMHÄLLE Sverige ligger bra till på återvinning av el- och elektronikskrot. I dag samlar vi in nästan fyra gånger mer…

Var aktiv för att ditt hus ska vara passivt
BOENDE Ska du bygga nytt hus gäller det att ställa krav. Modern teknik kan vara dyr men ger stora besparingar…

Smarta elnät – en förutsättning för det framtida Sverige
LEDAREN Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som har en nyckelroll i energi- och klimatpolitiken. Verket förvaltar stamnätet för el…

Nordiskt i elförbrukningstoppen

SAMHÄLLE Island ligger i topp när det gäller den årliga elanvändningen per capita. Med sin lilla befolkning och sin elintensiva…

Geoenergins tio budord

ENERGIKÄLLOR En rad professorer slår hål på myterna om geoenergi, även kallat bergvärme. Läs om hur det ligger till enligt…

ThinkstockPhotos-168663343 (kopia)
Strålande energi
ENERGIKÄLLOR Solenergi kan användas både till att generera värme och elektricitet. Eftersom driftskostnaderna i princip är obefintliga så sätts energipriset…

Mitsubishi-Outlander-Plug-in-Hybrid-modell-r-2016_web
Eldrift är bäst – men vi behöver alla alternativa drivmedel
FORDON Sverige har tagit ett politiskt mål om en fossilbränsleoberoende fordonspark år 2030. Men är detta är realistiskt och vilka…

Opinion

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
Alltmer fokus på energi
Alla spelar en roll i framtidens energisystem

Svenska elnätbolag har goda skäl att blicka österut
EL Ett finskt regeringsbeslut fastslog att 80 procent av Finland skulle vara utbyggt med fjärravlästa elmätare senast den 1 januari…

Expertpanel

Hans Nyström

Ahlsell

Annika Istemo

SABO

Benita Eklund

Miljömagasinet

Herbert Lindgren

Elementfläkten

Senaste numren Fokus Energi oktober 2015