Energieffektivisering lönar sig

Byggnader svarar för en stor del av Sveriges energianvändning och det är en stor utmaning att minska energianvändningen, speciellt i befintliga byggnader. Att det är fullt möjligt är dock klart och de stora fastighetsägarna är duktiga på att spara energi.

De stora företagen och fastighetsbolagen är oerhört intresserade av att bygga miljömässigt bra byggnader. Så sa Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council, i en intervju med Smart Media i slutet av 2013. Han betonade också att nya miljöcertifierade kontorsbyggnader började bli så vanligt förekommande att ocertifierade inte blev lika attraktiva på marknaden. Denna utveckling stimulerade i sin tur till fler miljöförbättringar och fler certifierade byggnader.

Även fastighetsinvesterare har påverkats av utvecklingen och väljer bort ocertifierade hus som de tror kan ge problem eftersom det finns en risk för att värdeutvecklingen försämras. Vasakronan är ett fastighetsbolag som tagit fasta på detta och beslutat att miljö­certifiera alla sina fastigheter. Målet är att 80 procent av beståndet ska vara certifierat vid årsskiftet 2015/16.

– Att miljöcertifiera är ett flerfacet­terat verktyg för att utveckla och effektivisera våra hus. Det är en kvalitetsstämpel vi erbjuder marknaden, det är också ett verktyg som hjälper oss att driva på vår egen utveckling. Vi använder certifieringen LEED, säger Lennart Lifvenhjelm, chef för Teknikstöd i Vasakronan.

Miljöcertifiering understödjer effektivisering

I svensk nyproduktion miljöcerti­fieras nästan alla kommersiella byggnader vilket innebär att de med råge uppfyller byggreglernas krav på energieffektivitet och övrig miljöprestanda. Men tekniskt sett är det inte heller ett stort problem att effektivisera befintliga byggnader, menar Lennart Lifvenhjelm.

– Det handlar mer om att vidta rätt åtgärder optimerad för den fastighet det handlar om. Vi har lyckats sänka energianvändningen med 35 procent i våra fastigheter sedan 2009.

– I befintliga byggnader har vi satsat stort på driftoptimering och ventilation med energiåtervinning. Snittiden för återbetalning på våra åtgärder ligger mellan tre till sex år beroende på vilka åtgärder man inkluderar i kalkylen. Vi jobbar mycket med att digitalisera och automatisera driften av våra byggnader, fortsätter Lennart Lifvenhjelm.

Här har miljöcertifieringen varit en god hjälp.

– Ett resultat av denna är att vi har blivit mycket bättre på att minska vattenåtgången. I själva verket har vi halverat den. Det visade sig dessutom vara väldigt enkelt. Allt vi behövde göra var att byta insatsen i befintliga armaturer. Det gör dem snålspolande.

Carina Warfvinge, Green Buildings tekniska expert, anser också att en certifiering styr mot högre kvalitet. Det pågår även en intensiv utveckling av tekniska system för energiförbättring och renovering av befintliga byggnader. Boverket har till exempel förtydligat byggreglerna och lagt till anvisningar för ombyggnationer och renoveringar. Att inte installera produkter med samma prestanda som tidigare, utan att istället förbättra prestandan, är en rekommendation.

Lennart betonar dock att vid energieffektiviseringar är det viktigt att man analyserar varje hus för sig och utgår från dess unika förutsättningar. Han konstaterar också att miljö­certifieringen påverkar fastighetsvärdet positivt.

– Det ökar fastighetens konkurrenskraft och våra hyresgäster säger att de uppskattar vårt miljöarbete. Företag med hög egen miljöprofil kräver att få sitta i lokaler som har god miljöprestanda.

Från kostnad till investering

Det mest effektiva för att minska energiåtgång i flerbostadshus är att byta fönster och installera återvinning i ventilationssystemet. Nya fönster ger också ger bättre innekomfort. Andra åtgärder kan vara isolering, värmeåtervinning och solfångare.

Vad betyder belysning för energibesparing?

– För hyresgästen finns det stora vinster att göra. Särskilt för butiks­hyresgästen eftersom butiker använder mycket ljus som ger värme. Ett bättre alternativ är att byta ljuskällorna mot till exempel LED. Det i sin tur minskar behovet av komfortkyla vilket också drar energi. Största vinsten får vi när vi jobbar tillsammans med hyres­gästerna. Vi projekterar nu också ett nytt hus med enbart LED-ljus, berättar Lennart Lifvenhjelm.

Enligt Lennart så är fastighets­branschen bra på att energibespara och även om energieffektivisering emellanåt är en utmaning och innebär initiala kostnader, så finns det konkreta pengar att tjäna för bolagen. Därmed kan man räkna med en fortsatt positiv utveckling och framtida innovativa lösningar. Vasakronan ska till exempelvis installera solcells­anläggningar.

– Vi har sett en positiv utveckling de senaste åren. Det finns samtidigt en utmaning att kommunicera detta utåt. Många tror fortfarande att miljöarbete är en kostnad. Vi vet att det är en investering. De senaste åren har vi investerat cirka 200 miljoner kronor i energieffektiviseringar. Det har lett till att våra energikostnader är ungefär 100 miljoner kronor lägre idag än för tre år sedan. Dessutom har värdet på våra fastigheter ökat.

– Vi ser också en fortsatt potential i solcellsanläggningar och vill lära oss mer. Som störst i bransch­en har vi ett ansvar att bidra till samhället på alla sätt vi kan. Därför fortsätter vi att satsa på smarta energilösningar. Vi ska också titta på olika tekniker inom energiområdet. 2016 ska bli vårt innovationsår och det ser jättespännande ut, summerar Lennart Lifvenhjelm.