Småhus köper mindre energi

Åren 2001 och 2012 är lika i temperaturer vilket gör dem till bra jämförelseår. Vädret och temperaturen har stor inverkan på hur mycket energi som husen köper för uppvärmning.

Om man kikar på siffrorna så använde ett genomsnittligt svenskt småhus 25 500 kWh för uppvärmning och varmvatten år 2001. Förra året var siffran 21 400 kWh, vilket betyder att energiinköpen har minskat med en sjättedel. Under åren 2011 och 2012 var energianvändningen ungefär densamma.

– Den viktigaste förklaringen till att svenska småhusägare har köpt allt mindre energi mellan åren 2001 och 2012 är sannolikt den omfattande installationen av värmepumpar i Sverige, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Ungefär hälften av landets småhus hade någon form av värmepump år 2012, närmare bestämt 958 000 småhus. År 2003 hade 244 000 småhus en värmepump installerad. Antalet småhus som har en värmepump installerad har alltså ökat med 300 procent på nio år. Den ökande värmepumpsanvändningen har också satt spår i oljeanvändningen för uppvärmning av småhus. 2001 uppgick oljeförbrukningen i småhus till 9 TWh, år 2012 hade detta sjunkit till 1 TWh, en minskning med 90 procent.