Geoenergins tio budord

En rad professorer slår hål på myterna om geoenergi, även kallat bergvärme. Läs om hur det ligger till enligt experterna.

Vad gör en bergvärmepump och vad är geoenergi? Det pratas mycket om de här teknikerna i dag, men det är inte alla som vet exakt vad som är vad och hur det hela fungerar. Låt oss reda ut ett och annat, när vi sammanfattar en rapport från tio professorer med målsättning om att slå hål på myterna och höja kunskapen för dem som inte är initierade i branschen.

Okunskapen har skapat en rad myter om vad geoenergi har för roll i framtidens energiförsörjning. Geoenergi är vårt lands tredje största förnybara energikälla, och Sverige är världsledande inom användningen av den. Vi kan börja med att slå hål på den första myten som fastställs i ingressen. Geoenergi är inte synonymt med bergvärme, utan man kan även båda lagra och utvinna kyla ur marken.

Geoenergi är inte synonymt med bergvärme, man kan även utvinna kyla.

Värmepumpar är inte samma sak som geoenergi, utan värmepumpen är maskinen som används för att utnyttja energikällan. Men geoenergi är den i särklass effektivaste energikällan för värmepumpar. Nästa myt är att dessa värmepumpar drivs av miljövidrig el. Sverige har i dag nästan enbart koldioxidsnål el och är dessutom nettoexportör, vilket gör att vi inte behöver importera el om vi ökar vår förbrukning. Myten om att geoenergi inte är en förnybar källa bygger just på att den skulle vara beroende av kolkraftsel, vilket alltså inte stämmer. Geoenergi är i stället en del i den gröna framtidslösning som utnyttjar den solenergi som lagrats i berg och grundvatten. Därmed så finns också geoenergin överallt, speciellt i vårt land med kalla vintrar och varma somrar, menar professorerna.

En annan myt som kan cirkulera är att geoenergi är ett hot mot fjärrvärme. Professorerna hävdar dock att geoenergin är ett komplement snarare än ett hot, och att de två kan användas tillsammans för största möjliga samhällsnytta. Det finns stora möjligheter med att kombinera geoenergi med fjärrvärme och fjärrkyla. I Stockholm har flera stora geoenergianläggningar kopplats till näten med stor framgång. Myten om att geoenergi ska påverka grundvattnet på ett negativt sätt slår professorerna också hål på. I vattenskyddsområden är det i princip endast tillåtet att bygga geoenergianlägningar i den så kallade sekundära zonen där det inte ska finnas någon risk att grundvattnet ska påverkas.

Att geoenergi är dyrt och krångligt är också ett vanligt antagande. Och visst är det ofta en väldigt stor investering. Men driftskostnaden är låg så anläggningen återbetalar sig vanligtvis inom rimlig tid. Själva geoenergin är ju gratis, det man betalar för är elen som förbrukas för att utvinna den. Tiden för att räkna hem investeringen är så klart beroende på vad geoenergianläggningen ersätter, men man brukar räkna på en återbetalningstid på mellan tre till sju år.