Strålande energi

Solenergi kan användas både till att generera värme och elektricitet. Eftersom driftskostnaderna i princip är obefintliga så sätts energipriset efter kapitalkostnaden för investeringen. När anläggningen är avbetalad är således energin helt gratis.

Solvärme fungerar genom att solfångare genererar värme och fungerar bäst där värmebehoven överens stämmer med tillgången på solstrålning. Byggnader med varmvattenbehov på sommaren är ett exempel på ett bra tillämpningsområde.

Solvärme kommer som bäst till sin rätt om det kombineras med biobränslen. Biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad på sommaren, när solvärmen är som effektivast, men biobränslet kan avlösa solvärmen när det blir kallare.

Solel, när man kan producera el av solenergi, är främst intressant där elbehoven överensstämmer med tillgänglig solstrålning. Alla hus med elbehov på sommaren passar för att använda solenergi. Byggnadsintegrerade solceller kan dessutom anslutas till elnätet.

Solceller har länge varit intressant där ledningsburen el saknats eller varit för dyr, exempelvis inom fritidssektorn. solstrålning innehåller momentant upp till 1 000 watts effekt per kvadratmeter och innehåller drygt 1 000 kilowattimmar energi per kvadratmeter och år i Sverige.