Företagstjänster

Det finns många tjänster inom fastigheter och byggnadsteknik som knyter an till energi, där driftskostnader och energiåtgång ska effektiviseras. Bland de vanligare är:

  • Energideklaration
  • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
  • Energianalys