Energianalys

En energianalys är en kartläggning av hur mycket energi som används i byggnaden vi analyserar. Anledningen till varför man gör en energianalys är för att minska energianvändningen för att spara på miljö och pengar. Energianalysen visar hur energin fördelar sig på värme, kyla, luftbehandling och andra faktorer föra att se vilka åtgärder som bör genomföras.

Om du har ett företag som vill minska energianvändningen men inte har pengarna, så kan du söka upp till 50 000 kronor i stöd från energimyndigheten. Mer om det kan du läsa på energimyndigheten.

Hur genomför vi en energianalys?

  • Du kontaktar oss och ger oss info om byggnaden du få analyserat
  • Vi bestämmer tillsammans ett datum och tid
  • Vi kommer till ditt företag/bostad och börjar analysera
  • Efter analysen är färdig får du hela analysen tydligt dokumenterad i en rapport där du ser kWh, kostnader och jämförelser mellan olika delar av byggnaden och perioder.
  • Vi berättar även hur du kan minska energianvändningen och ungefär hur mycket det skulle kosta. Allt kommer stå i den dokumenterade rapporten.

Vi på fokusenergi utför energianalyser för både privatpersoner och företag.