Energideklaration

Det är mycket viktigt att det ska finnas en energideklaration till bostaden/byggnaden när den till exempel ska säljas eller hyras. Det är därför som en energideklaration är mycket viktig för alla fastighetsägare.

Byggnaderna som utfört en energideklaration kan delas upp i energiklasser från A till G, där A är den mest energisnåla klassen och G är den mest energikrävande klassen. Energiklasserna är till för att göra det enklare att jämföra byggnader.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration berättar hur byggnadens energianvändning ser ut, den är bland annat  intressant för dig som ska köpa eller hyra ett hus. Du som ska hyra eller köpa ett hus har rätt att se en energideklaration innan du bestämt dig.

Efter en energideklaration har utförts av en expert är den giltig i 10 år.

Hur utför vi en energideklaration?

  • Vi gör en noggrann energibesiktning av byggnaden och de områdena som skulle kunna påverka energianvändningen.
  • Vi ger dig ett protokoll där det står hur den sammanställda energianvändningen ser ut, våra åtgärdsförslag och hur mycket en åtgärd sparar dig i energi även hur mycket en åtgärd kostar. Därefter är energideklarationen avslutad.

Vi utför energideklarationer i alla sorters byggnader, för både privatpersoner och företag. Våra energideklarationer innehåller alltid konkreta åtgärder som sparar energi utan att påverka komforten i din byggnad.