OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och det ska utföras regelbundet i de flesta byggnader. Anledningen till att man gör en OVK-besiktning är för att se ifall inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som den ska. Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant. Om inomhusklimatet eller ventilationssystemet inte skulle vara godkänt ger kontrollanten dig förslag på åtgärder.

OVK ska göras regelbundet. Här är tabellen med intervall för olika kategorier.

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

Hur utför vi en OVK-besiktning?

  • Fastigheten förser oss med underlag så att vi kan ta fram ett rimligt pris och förbereda användbar utrustning och dokument.
  • Vi kommer överens om ett datum och tid samt hur kontrollanterna ska komma in i byggnaden.
  • Våra certifierade kontrollanter går in i byggnaden för att genomföra mätningar och observationer. Under kontrollen skriver de ett protokoll för att säkerställa alla mätningar.
  • Vi sammanställer hela besiktningen med eventuella anmärkningar som byggnadens ägare kan använda ifall åtgärder behövs. Ägaren får sedan ett OVK-intyg som redovisar resultatet av besiktningen.

Vi på fokusenergi utför OVK-besiktingar på alla de byggnader som syns i tabellen ovan, för både privatpersoner och företag. Beställ OVK-besiktning.