Miljöfordon har ändrat vår syn på transport

Hur vi transporterar oss är en stor del av vår klimatpåverkan. Vi tar oss fram mer och mer med cykel och tåg, men elbilar, miljöbilar och hybridbilar är på stor framfart.

En viktig faktor är att många tycker att det har blivit för obekvämt och ineffektivt att köra bil. Fler ställer bilen hemma för att både de ekonomiska och tidsmässiga kostnaderna har blivit för höga.

Kommunerna har en stor potential att effektivisera sin transportanvändning genom exempelvis val av fordon, antal fordon, körsätt och planering av resor.

Tittar man ute i landet ligger till exempel Trollhättans kommun långt fram. Staden har satt upp tre laddningsstationer för elbilar och laddhybrider. Kommunen är därför först i Sverige med snabbladdare för nästa generations elbilar. Här kommer man att kunna ladda med både likström och växelström. En elbil kan laddas ur ett helt vanligt uttag, men i gatumiljö behövs det särskilda laddstolpar. För de som ska köra långt är snabbladdare viktiga. Det gäller till exempel taxi, budfirmor och kommunens hemtjänst.

Många undrar om en elbil även går att köra under den stundande vintern. Eftersom en elbil inte har en motor som alstrar lika mycket värme skapas värmen på andra sätt. Den vanligaste formen är genom elelement eller ett värmeaggregat kopplat till en extern energikälla som inte drar kraft från batteriet.

Räckvidden på hur länge du kan köra beror så klart på hur mycket du kör. De flesta elbilar har idag en räckvidd på cirka 150 km och laddhybrider ungefär som bränsledrivna bilar.

De flesta laddstationer har inbyggda säkerhetsmekanismer vilket gör att elen inte slås på förrän du har satt i kontakten och godkänt laddningen.

Batterier laddas med fördel till exempel över natten eller när du är på jobbet. Laddtiden beror på hur tomt batteriet är, hur stort batteriet är, vilken elbil vi pratar om och framför allt vilken effekt man laddar med.

När man talar om en hybridbil menar man normalt en bil som kan kombinera el- och bensindrift. Den låga bränsleförbrukningen håller inte bara nere koldioxidutsläppen utan även kostnaderna. Den som väljer en hybridbil slipper dessutom att betala fordonsskatt de första fem åren.

Malmös miljömål är att hela staden ska försörjas med förnybar energi 2030.

En mix av el och bensin minskar förbrukningen av bensin eller diesel med 25 till 50 procent. Plug-in är ett hybridfordon som använder laddningsbara batterier, eller en annan energilagringsenhet. Den kan återställas till full laddning genom att ansluta en kontakt till en extern elektrisk kraftkälla.

– En privatperson som pendlar till jobbet skulle normalt slippa tänka på att tanka flytande bränsle. Och om hela Sveriges bilparker byts ut mot plug-in hybrider skulle det behövas betydligt mindre flytande eller gasformigt bränsle än i dag, säger motorjournalisten Ola Thelberg.

Förutom fler laddningsmöjligheter är det främst nya ekonomiska styrmedel som krävs för att driva på utvecklingen mot fler elbilar.

I dag (2014) får du 40 000 kronor i så kallad supermiljöbonus. I praktiken lika mycket för laddhybrider som för elbilar. Faktum är att man egentligen borde få mer för elbilar eftersom det redan nu finns elbilar med batterier med en räckvidd på nästan 20 mil.

I vissa organisationer strävar man efter ett bonussystem där bilägaren får betala en avgift när man köper en nedsmutsande bil – ju mer den släpper ut desto mer får man betala. På motsvarande sätt får man bonus om man köper en miljövänlig bil – ju mindre den belastar miljön desto större bonus. På så sätt får de ”smutsiga” bilarna betala för de rena.

Det räcker inte med elbilar för att få ett fossilfritt transportsystem. Det krävs också effektivisering och ändrat beteende.

Ungefär en tredjedel kan ersättas av el och annat ickefossilt, en tredjedel försvinner genom effektivisering. För att få bort den sista tredjedelen måste vi delvis avstå från att använda bilen.

Biogas är ett förnybart bränsle som ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än bensin och diesel. Biogas kan utvinnas genom rötning av till exempel matavfall, gödsel eller avloppsslam. Klimatnyttan med biogas blir därför väldigt stor och kan otroligt nog bli över 100 procent eftersom det inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall. När det gäller fordon som drivs av biogas i Sverige är kollektivtrafik en växande och miljövänlig lösning.

Malmö har kommit långt på biogasfronten. Malmös miljömål är att hela staden ska försörjas med förnybar energi 2030. Den kanske allra största utmaningen för att nå det målet är just fordonssektorn. Därför är biogas extra intressant.
– Det bästa med biogasproduktion är bland annat möjligheten att ersätta fossila drivmedel, att biogödseln sluter kretsloppet mellan stad och land och att soppåsen minskar hos hushåll som börjar källsortera sitt matavfall, säger Angelika Blom, rådgivare för biologisk återvinning på Avfall Sverige.