Nästa generations miljöcertifieringar minimerar fastigheters energiförbrukning

På senare år har byggherrars och fastighetsägares intresse för att miljömärka sina byggnader ökat dramatiskt. Miljöbyggnad, BREEAM och LEED är de tre främsta miljöcertifieringarna i Sverige. Miljökraven förändras i snabb takt i takt med att miljömärkta material allt oftare blir standard. Nu pågår därför arbetet med att skapa nästa generations miljöcertifiering.

– Flera faktorer driver den stadiga ökningen av antalet miljömärkta byggnader. Många fastighetsägare vill visa att de värnar om miljön och att de ligger i framkant kring hållbarhetsfrågor. Ytterligare en drivande faktor är de kommersiella hyresgästernas ökade efterfrågan på lokaler i miljömärkta byggnader.

Miljöcertifieringarna har underlättat för byggherrar som vill bygga hållbart eller renovera sina byggnader utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Många värdesätter dessutom tredje­partscertifieringar som intygar att miljömärkningen verifierats av en tredje oberoende part. Det betraktas ofta som en kvalitetsstämpel, säger Catarina Warfvinge, teknisk chef på Green Building Council.

Miljöcertifieringarna har underlättat för byggherrar som vill bygga hållbart eller renovera sina byggnader utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Certifieringarna är en vägledning som hjälper byggherrar att göra långsiktigt smarta energioptimerande optimerande investeringar. Just byggnadens energianvändning är den mest avgörande faktorn i samband med miljöcertifieringar.

I fastigheter som certifierats enligt Miljöbyggnads kriterier följs den faktiska energianvändningen upp efter två år. Om den överstiger de tillåtna nivåerna försvinner miljöcertifieringen, vilket förstås ställer krav på att fastighetsägaren arbetar kontinuerligt med att hålla koll på energianvändningen.

Miljöbyggnad 3.0 lanseras 2016

För närvarande pågår arbetet med att göra en översyn av Miljöbyggnads­certifiering. Den ska resultera i lanseringen av Miljöbyggnad 3.0 i slutet av 2016.Hela systemet ska ses över, övergripande och vägledande principer, ämnesområden, indikatorer, instruktioner, redovisningar, metoder och vägledningar.

Mycket har hunnit hända på de tio år som passerat sedan Miljöbyggnad 2.0 lanserades. Då var det ovanligt att kräva miljöriktiga material i samband, idag har det nästintill utvecklats till ett ”standardkrav”.

Catarina Warfvinge
Catarina Warfvinge
– Tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen tittar vi på hur nästa generation av Miljöbyggnad kan utformas. Vi planerar flera parall­ella arbetsgrupper med branschrepresentanter som tillsammans formulerar Miljöbyggnad 3.0. En utmaning är att säkerställa att Miljöbyggnad även i framtiden är attraktiv för byggherrar och hyresgäster. Samtidigt ska den förstås bidra till att vi når riksdagens miljömål för 2020. Drygt hälften av de byggnader som miljöcertifieras är nybyggda, medan befintliga fastigheter står för den andra hälften. Den största energibesparingspotentialen finns definitivt i det befintliga fastighetsbeståndet, säger Catarina Warfvinge.

Spridningseffekt bland fastighetsägare

Mycket har hunnit hända på de tio år som passerat sedan Miljöbyggnad 2.0 lanserades. Då var det ovanligt att kräva miljöriktiga material i samband, idag har det nästintill utvecklats till ett ”standardkrav”. Det som var spjutspetsteknik för fem år sedan tillhör numera standard. I arbetet med att utforma kriterierna för Miljöbyggnad 3.0 väljer Green Building Council därför att flytta fram sina positioner.

Sverige har delvis valt en annan väg än våra nordiska grannländer när det gäller miljöcertifiering av byggnader. Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som används parallellt med de internationellt utformade systemen BREEAM och LEED. Norge och Danmark har inte valt att skapa egna nationella miljöbyggnadscertifieringar. I Norge är BREEAM ledande, medan Danmark i huvudsak tillämpar den tyska DNGB.

– Jag är övertygad om att miljöcertifierade fastigheter är ett fenomen som fortsätter att växa även framöver. Vi ser ännu ingen avmattad efterfrågan. Vi ser snarare en spridningseffekt som innebär att de mindre och medelstora byggherrarna inspireras av de stora som gått i bräschen för miljömärkningarna. I framtiden ökar förmodligen också hyresgästernas kunskap om fördelarna av att hyra in sig i ett miljömärkt hus, avslutar Catarina Warfvinge.