Bli energismart

Energieffektivisering uppnås genom tekniska lösningar, som lågenergilampor och bränslesnåla bilar, medan energibesparing innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor genom att samåka med bil och släcka onödig belysning. Man behöver inte ha 25 grader varmt i hemmet för att må bra, faktum är att man sover bättre vid 18 grader.

I dagsläget använder vi mer el än för 15 till 20 år sedan men samtidigt använder vi mindre energi. Hur hänger det ihop? Jo all elektronik och vitvaror som i dag finns på marknaden är oftast mycket energisnålare än de var i slutet på 1990-talet.

Och precis som vi väljer bland livsmedel och vardaglig konsumtion med allt större medvetenhet borde vi kunna göra detsamma i våra energival. Inte alldeles självklart eller till synes logiskt alla gånger men väl nog så intressant och spännande när man börjar jämföra.

Ta en ny kyl eller frys till exempel. Den drar i dag en bråkdel av en som köptes för tio år sedan. För ett par år sedan började vi på allvar att byta ut våra gamla glödlampor mot energisnål LED-belysning. Om man sätter en timer på en sådan belysning så drar den mer el än om man helt enkelt låter LED-lampan lysa. Uppvärmningen av hus har också genomgått enorma förändringar med ny isoleringsteknik och smarta material och därtill nya tekniker såsom luftvärmepumpar, vattenluft dito.

I Sverige har vi ont om soltimmar på vintern men väl desto fler sommartid varför en enklare solcellspanel exempelvis skulle kunna värma vatten. Problemet är att de initiala installationerna för förnybar energi ofta är kostsamma men här skulle man kunna titta på andra europeiska länder, exempel- vis Frankrike där man subventionerar nya energiinstallationer för hushållen. Det gäller att vara energismart.