Släpp inte ut värmen

Värmen i ett hus strävar alltid efter att leta sig ut i den kallare luften. Se till att ditt hus är väl isolerat, samtidigt som du inte gör avkall på ventilationen.

Börja i rätt ände. Innan du börjar räkna på investeringar i form av värmepumpar och biobränsle så ska du se till hur lite värme ditt hus egentligen behöver. Om du renoverar och värmeisolerar huset efter en installation av en värmepump, så kan investeringen visar sig alldeles för stor med överkapacitet för vad du egentligen behöver. Börja alltså med att energieffektivisera ditt hem. Vad du än värmer upp det med, sparar du på att ha ett så lågt energibehov som möjligt. Vad du har för värmebehov och vilka möjligheter du har till att energieffektivisera ditt hem beror på många olika faktorer. Som vad det är för hus, när det är byggt, var det ligger, om det är renoverat och så vidare.

Förr, när vi trodde att det var hållbart att elda upp prylar för att få värme, byggdes hus med dålig värmeisolering. Men under oljekrisen på 1970-talet insåg man att det kunde vara en bra grej att isolera sitt hem så att man inte behövde bränna lika mycket dyr olja. I dag har vi kommit så långt att man kan bygga hus som nästan inte behöver något värmetillskott alls. Smarta hus som klarar sig själva. En del av dem kan till och med mata ut överskottsel över elnätet.

Husets hölje mot luften utanför kan kallas för klimatskal. Det består av väggar, golv, fönster och ytterdörrar. Ett bra klimatskal släpper ut lite värme till omgivningen, samtidigt som det kräver en effektiviserad ventilation. Den värme som egentligen smiter ut i ventilationens utsläpp, går att återvinna med en värmeväxlare eller värmepump. Men det är omöjligt att förhindra att en del av värmen försvinner ut genom husets klimatskal. Man brukar räkna med att 15 procent försvinner genom taket och 35 procent genom fönstren. Räknar man per ytenhet är dessa också de två största värmeläckorna i ett hus.

Med 30 centimeters extra isolering kan du spara runt 1 200 kWh per år för en vindsyta på 100 kvadratmeter.

Utöver dessa två värmebovar så läcker det värme genom väggar, golv, ventilation och faktiskt även via avloppssystemet som spillvärme. Köldbryggor är en annan svag punkt i husets klimatskal. En köldbrygga är ett område i huset som har sämre isolerande egenskaper än det övriga huset. Det kan vara fogar där isoleringen avbryts av exempelvis en sockel i betong eller en träregel.

De största bovarna i huset finner vi vanligtvis i taket. Vindsbjälkslaget bör ha en isolering på upp till 50 centimeters tjocklek. Tjockare isolering än så, gör inte så mycket mer skillnad. Det är vanligt att äldre hus har en vindbjälkslag med 20 centimeters isolering.

Om det är så att du har en isolering på 20 centimeters tjocklek i dag, och ökar denna till 50 centimeter så kan du minska värmeförlusterna genom taket med upp till två tredjedelar. I siffror betyder det runt 1 200 kWh per år för en vindsyta på 100 kvadratmeter. Att tilläggsisolera vindbjälkslaget är alltså en bra start, och ett relativt enkelt sätt att minska ditt hus värmeläckage på. Du kan till och med låta den gamla isoleringen ligga kvar, förutsatt att den är torr och funktionsduglig, och bara lägga på den nya isoleringen utanpå. Se bara till att den nya isoleringen passar med den gamla. Blandar du exempelvis sågspån och mineralull kan det i värsta fall leda till fuktskador.

Det är också viktigt att ha bra ventilation på vinden, men se till att den är rätt kalibrerad så att det inte blåser för mycket där uppe. Efter det att du har ökat isoleringen på vinden, blir det kallare där jämfört med boendeytorna vilket ökar risken för kondens och fuktproblem. Det gäller att se till att vinden är torr och att det inte läcker upp fuktig luft från husets bostadsutrymmen. Viktigt att täta vid vindsluckor och rörgenomgångar alltså.

På fönstersidan har utvecklingen gjort framsteg. Det må vara vacker med gamla fönster, men de är ofta usla på att värmeisolera. Moderna energieffektiva fönster släpper igenom en tredjedel så mycket värme som gamla tvåglasfönster. Har ditt hus moderna fönster så måste du inte montera ett värmeelement under varje tittglugg för att motverka kallras som på gamla dagar. För att hitta rätt fönster ska du hålla utkik efter energimärkning och P-märkning.